+38 (044) 200-17-72

Про фонд

За безпечну медицину


Рефлексотерапия базируется на глубоких знаниях анатомии, физиологии, патофизиологии, неврологии и является научно- обоснованным лечебно-профилактическим направлением здравоохранения.


Для проведення разового захисту докторської дисертації до складу ради додатково вводяться з правом голосу доктори наук з таким розрахунком, щоб загальна кількість присутніх на разовому захисті докторів наук з даної спеціальності була не меншою чотирьох осіб.